Pàgines


Roberto M. Goldstein

Calatrava, 1, 4-C. 08017 Barcelona
629342932
30272rmg@comb.cat

BLOC / WEB
www.historia-psicoanalisis.es 

LÍNIA DE TREBALL
Psicoteràpia i psicoanàlisi

POBLACIÓ ATESA
Adolescents, adults i parelles

PROBLEMES TRACTATS
Tot tipus de trastorn emocional i patiment psíquic.