Pàgines


Carmen Ferrer Román

C/ Comte d'Urgell, 272, 3º 4ª, Barcelona
934106603 - 619312242
Camí Ral, 542, 5ª planta, Mataró
carmferrer@gmail.com

BLOC / WEB
www.tupsicoterapeuta.com

CENTRE / INSTITUCIÓ
Consulta privada

LÍNIA DE TREBALL
Psicoteràpia i Psicoanálisi

POBLACIÓ ATESA
Adults, nens, adolescents, parelles, families, gent gran.

PROBLEMES TRACTATS
Angoixa, depressió, fòbies, obsessions, inhibicions.
Situacions de violència i agressivitat.
Transtorns de personalitat, transtorns psicosomàtics, adiccions, conductes de risc, anorèxia i bulímia
Problemes de parella, dificultats escolars, adopcions, crisis familiars.