Pàgines


Anna Segura Fontova

Septimània, 28, Barcelona
93 2386363
annasegura@copc.cat

CENTRE / INSTITUCIÓ
iPsi, formació psicoanalítica

LÍNIA DE TREBALL
Psicoanàlisi

POBLACIÓ ATESA
Adults, parelles, families