Pàgines


Margarita Torra

Aragó 290, 6è C  Barcelona (centre ciutat)

660195961
margaritatorra@hotmail.com
LÍNIA DE TREBALL
Psicoteràpia i Psicoanálisi

POBLACIÓ ATESA
Adolescents, adults i parelles

PROBLEMES TRACTATS
Diverses manifestacions de malestar emocional,
dificultats per gestionar la pròpia vida i per
relacionar-se amb els altres d´una manera satisfactoria.

Atenció presencial i on-line, en català, castellà i francès.