Pàgines


Silenia Anselmo

Passeig de la Bonanova, 69  08017 Barcelona
697567725
silenia@centroanselmo.com


CENTRE
Centro Anselmo

LÍNIA DE TREBALL
Psicoteràpia

POBLACIÓ ATESA
Infància, adolescents i adults

PROBLEMES TRACTATS
qualsevol problema de salut mental 
Atenció presencial i on-line, en català, castellà , italià i anglès.