Pàgines

Pere Barbosa Colomer


Bigai, 5, Barcelona
93 2112 68 15
pbarbosa@copc.cat

CENTRE / INSTITUCIÓ
Institut Universitari de Salut  Mental de la Fundació Vidal i Barraquer de la Universltat Ramon Llull

LÍNIA DE TREBALL
Psicòleg Clìnic: Diagnòstic i psicoterapia. Professor

POBLACIÓ ATESA
Adults, nens i adolescents

PROBLEMES TRACTATS
Problemas en salut Mental