Pàgines


Núria Blanch i Mortés

Rosselló, 154, Barcelona
93 453 44 07
nblanch@bcnslp.cat

LÍNIA DE TREBALL
Psicoteràpia psicoanalítica

POBLACIÓ ATESA
Infància, adolescència, adults, família