Pàgines


Marta Lleonart Camps

661333490 


CENTRE / INSTITUCIÓ
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Consulta privada

LÍNIA DE TREBALL
Psicoanàlisi. Psicoteràpia

POBLACIÓ ATESA
Joves, adults , gent gran i vellesa
Parelles, famílies i grups

PROBLEMES TRACTATS
Sofriment i malestar emocional. Problemes relacionals. Salut mental