Pàgines


Mª José Muñoz Baena

Comte d'Urgell, 256, entlo 1ª Barcelona
933223933
majomu@gmail.com

BLOC / WEB
www.auladepsicoanalisis.com

LÍNIA DE TREBALL
Psicoanàlisi

POBLACIÓ ATESA
Adults

PROBLEMES TRACTATS
Tot tipus de problemàtiques individuals i de relacions