Pàgines


Jordi Alcàsser i Micaló

Atenció a Mataró, Vic i Girona.

636155106
jamicalo@gmail.com


WEB 
www.jordialcasser.com

LÍNIA DE TREBALL
Psicoteràpia i Psicoanálisi

POBLACIÓ ATESA
Infants, adolescents i adults

PROBLEMES TRACTATS
qualsevol problema de salut mental