Pàgines


Jordi Alcàsser i Micaló

Camí Ral, 552, 2º 1ª 08302 Mataró

Carrer de. Santa Eugènia, 21A,  2., 2. 17005 Girona

Pça. Catedral, 9. 08500 Vic

636155106
jamicalo@gmail.com


WEB 
www.jordialcasser.com

LÍNIA DE TREBALL
Psicoteràpia i Psicoanálisi

POBLACIÓ ATESA
Infants, adolescents i adults

PROBLEMES TRACTATS
qualsevol problema de salut mental