Pàgines


Jaume Patuel Puig

Camí  de la Geganta 109, 5è 2ª.-08302 MATARÓ
93 757 96 05
jpatuel@copc.cat

LÍNIA DE TREBALL
Psicoanàlisi i pedapsicogia

POBLACIÓ ATESA
Infància, adolescència, joves i adults

PROBLEMES TRACTATS
Alteracions de la salut mental