Pàgines

Jacques Nassif

Doctor Ferran, 24, 1º. 2ª, Barcelona
00.33.686.431.528
lien@jacquesnassif.com

LÍNIA DE TREBALL
Psicoanàlisi

POBLACIÓ ATESA
Els qui necessiten o volen analitzar-se

PROBLEMES TRACTATS
Aquell que els porta a fer-ho