Pàgines


Isabel Martínez Alé

Petrarca 32-34, 3r. 2na. 08031 Barcelona

isamarle616@gmail.com
616.73.06.68


LÍNIA DE TREBALL
Psicologia Clínica i Psicoanàlisi

POBLACIÓ ATESA
Adolescents i adults

PROBLEMES TRACTATS
Dificultats personals en gral., maternitats i orientació familiar.