Pàgines


Carmen León Plaza

Camps i Fabrés 8, 1º 4ª. Barcelona

616433216
cleonplaza@hotmail.com

BLOC / WEB
www.copsi.net

CENTRE / INSTITUCIÓ
COPSI

LÍNIA DE TREBALL
Psicoanàlisi i psicoteràpia

POBLACIÓ ATESA
Infància, adolescents, adults.

PROBLEMES TRACTATS
Desajustamens emocionals, des de neurosi fins a psicosi. malestar, ansietat, depressió, incomprensió entre els membres de la família.